EtusivuAjankohtaisetAutopurkamoilla toteutetaan arkista ruohonjuuritason kiertotaloutta

Autopurkamoilla toteutetaan arkista ruohonjuuritason kiertotaloutta

Suomalaiset vaalivat autojaan pitkään. Liikenteessä olevien autojen keski-ikä on 13 vuotta, ja keskimääräinen romutusikä on noin 21 vuotta. Tiensä päähän tullut auto on tärkeää toimittaa viralliseen vastaanottopisteeseen, josta saa romutustodistuksen. Vain silloin voi varmistua, että verojen ja vakuutusten maksaminen lakkaa ja että auto kierrätetään asianmukaisesti.

Yhdeksässä autopurkamossa selvitettiin tuottajavastuun kierrätystilastoja varten, kuinka paljon auton osia voidaan käyttää uudelleen ja kuinka paljon jää hyödynnettäväksi materiaalina ja energiana.

Tamperelaisen autopurkamo Fustin pihan kautta kiertää vuosittain 500–700 autoa, joita ei enää kannata korjata.

”Auton tänne tuominen on monelle tunteita herättävä hetki. Siinä muistellaan, paljonko autosta on joskus maksettu ja millaisia kesälomareissuja sillä on tehty”, kertoo pihalla asteleva purkamon toimitusjohtaja Juha Vähäoja.

Fusti osallistui hiljattain yhdessä kahdeksan muun purkamon kanssa kierrätyskokeeseen, jonka tarkoituksena on selvittää romuautojen kierrätys- ja hyötykäyttöaste viranomaisraportointia varten. Kokeeseen kuuluu purkamoissa toteutettu kokeellinen osa, jossa selvitettiin osien uudelleenkäyttöä, sekä laskennallinen osa, jossa VTT laskee metallin hyödyntämisastetta.

Kierrätys on maahantuojien vastuulla

Ajoneuvojen, akkujen ja renkaiden maahantuojia koskee tuottajavastuu, mikä tarkoittaa, että valmistajien ja maahantuojien on huolehdittava käytöstä poistuvien tuotteiden keräys ja kierrätys.

Romuajoneuvojen ja sähköautojen ajovoima-akkujen kierrätyksestä huolehtiva Suomen Autokierrätys Oy koordinoi kierrätyskokeen aina viiden vuoden välein viranomaisraportointia varten. Kokeesta saatavia tietoja hyödynnetään, kun tuottajavastuuta koko maassa valvova Pirkanmaan ELY-keskus kokoaa keräys- ja kierrätystilastoja Euroopan komissiolle.

”Autojen kierrätys toimii Suomessa nykyään hyvin. Meillä on 275 virallista, romutustodistuksia tekevää vastaanottopistettä, joilla on ympäristöluvat sekä sopimukset ja tietoliikenneyhteydet Traficomiin kunnossa”, kertoo Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Arto Silvennoinen.

”Autojen sähköistyminen tulee muuttamaan alaa ja vaikuttamaan autojen kierrätykseen. Nyt on menossa murrosvaihe, ja nähtäväksi jää, menevätkö akut pääsääntöisesti ensin uudelleenkäyttöön vai suoraan kierrätykseen, jolloin niistä kerätään arvometallit talteen”, Silvennoinen toteaa.

Romuajoneuvojen tuottajavastuuta valvova Mervi Sivula Pirkanmaan ELY-keskuksesta tähdentää, että kierrättämiseen liittyvät termit tarkoittavat tilastojen kannalta hieman eri asioita. Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan autonosien hyödyntämistä esimerkiksi varaosina, kierrättäminen viittaa materiaalin, esimerkiksi metallin kierrättämiseen ja hyödyntäminen puolestaan kattaa sekä materiaali- että energiahyödyntämisen.

Metallipitoisuuden laskenta tarkentaa kuvaa

Aikaisempina vuosina kierrätyskokeen yhteydessä on toteutettu myös murskauskoe, mutta tällä kertaa kokeen yhteydessä tehdään metallin kierrätysasteen laskenta, jonka Autokierrätys on tilannut VTT:ltä. Murskaamolle päätyvien autojen metallipitoisuudet määritellään autovalmistajien tietojen perusteella, ja laskennassa huomioidaan eri automerkkien metallipitoisuus painotettuna ajoneuvojen kulloisellakin markkinaosuudella. Tiedot auttavat tarkastelemaan murskauksessa syntyvän kevytjakeen uudelleenkäyttöä, kierrätystä sekä energiahyödyntämistä ja loppusijoittamista. Tiedossa kuitenkin on, että aivan kaikkea ei saada kiertoon, vaan varsinkin isot lasit ja muovit ovat ongelma.

Lue lisää >>

Lue lisää tuottajavastuusta >>