EtusivuAjankohtaisetElvyttävästä romutuspalkkiosta apua ilmastonmuutoksen hillintään

Elvyttävästä romutuspalkkiosta apua ilmastonmuutoksen hillintään

Romutuspalkkio parantaisi myös liikenteen turvallisuutta ja vauhdittaisi kiertotaloutta

Koronakriisin aiheuttamat taloudelliset menetykset vavisuttavat koko autoalaa – myös autojen kierrätystä. Autojen kierrätys on osa autoklusteria, joka työllistää Suomessa lähes 50 000 henkilöä. Työpaikkojen menetykset, lomautukset ja konkurssit ovat todellisia ja osin jo toteutuneita uhkia. Työpaikkojen säilyminen on keskeinen tekijä Suomen talouden ja hyvinvoinnin pelastamiseksi. Yksityistä kulutusta ei saa tukahduttaa työttömyyden lisäämisellä tai edes sen uhkakuvien muodostumisella.

Autojen kierrätyksestä vastaavat organisaatiot ja autoala ehdottavat Suomen hallitukselle romutuspalkkiota yhtenä vihreän elvytyksen nopeana toimena. Autojen kierrätys on oleellinen osa romutuspalkkion toteutusta. Autojen kierrätys virallisen vastaanottopisteverkoston kautta varmistaa, että auton materiaalit kierrätetään asianmukaisesti. Elinkaarensa päässä olevasta autosta voidaan käyttää uudelleen tai saadaan hyötykäyttöön lähes kaikki autossa oleva materiaali.

Romutuspalkkiolla on laajoja hyötyvaikutuksia

Romutuspalkkion avulla autokantaan saadaan uusia vähäpäästöisiä ja aiempaa turvallisempia autoja, jotka korvaavat vanhoja suuripäästöisiä ja nykyautoihin verrattuna turvattomampia autoja. Autokannan uudistaminen on ollut kaikkien viime hallitusten tavoitteena ja sen merkitys on suuri liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Kaikki mitä voidaan, pitäisi tehdä välittömästi. Autoalan ehdottama romutuspalkkio on mahdollista toteuttaa lyhyellä varautumisajalla niin autoalan kuin viranomaisten näkökulmasta. Romutuspalkkiokampanja tulisikin uusia niin pian kuin mahdollista.

”Romutuspalkkio on nopein tapa saada konkreettisia ja välittömiä vaikutuksia autokannan uudistumiseen. Se tuo myös kaivattua apua koronakriisin aiheuttamaan autoalan taloudelliseen epävarmuuteen. Samalla se lisää ilmastotietoisuutta ja tukee ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta oikeita valintoja”, kertoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n tietojohtaja Juha Kenraali.

Romutuspalkkio on toteutettu Suomessa kaksi kertaa ja molemmilla kerroilla sen vaikutukset ovat olleet pelkästään myönteisiä. Myös sen kustannukset ovat olleet yhteiskunnalle erittäin vähäiset tai niitä ei ole ollut lainkaan, koska siihen laitettu raha on tullut lisääntyneinä verotuottoina takaisin valtiolle.

Romutuspalkkio kohentaisi myös liikenneturvallisuutta, sillä autojen turvallisuus on parantunut huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Uudenlaiset aktiiviset ja passiiviset turvalaitteet ovat vähentäneet selvästi henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrää ja lieventäneet onnettomuuksien seurauksia.

Koronatilanteen takia kierrätykseen palautuvien autojen määrä on jäämässä selvästi viime vuosia pienemmäksi. Alkuvuonna kierrätykseen palautui vielä viime vuotta enemmän autoja, mutta toukokuussa määrä jäi jo kolmanneksen viime vuoden toukokuun lukemista.

”Nyt suunniteltu romutuspalkkio on erittäin kannatettava myös autopurkamoalan näkökulmasta. Autojen kierrätys tukee vahvasti kiertotalouden tavoitteita ja se on keskeinen osa myös purkamotoimintaa”, sanoo Suomen Autopurkamoliitto ry:n puheenjohtaja Veli-Matti Jalonen.

Kiertotalous on yksi tulevaisuuden megatrendeistä, johon kellä tahansa on mahdollisuus ottaa johtava rooli, myös Suomella. Romutuspalkkio on erittäin kustannustehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää liikenteen päästöjä ja lisätä kiertotaloutta Suomessa.

Romutuspalkkion neljä tärkeää perustelua: 

  1. #elvytys
  2. #ympäristö
  3. #turvallisuus
  4. #kiertotalous

Lisätietoja:

Ehdotus romutuspalkkion uusimisesta
Romutustilastot
Aikaisempien romutuspalkkiokampanjoiden tuloksia

Juha Kenraali, tietojohtaja, Suomen Autokierrätys Oy ja Autotuojat ja -teollisuus ry, p. 040 772 2026, juha.kenraali@autotuojat.fi

Veli-Matti Jalonen, puheenjohtaja, Suomen Autopurkamoliitto ry, p. 044 080 0130, info@autopurkamoliitto.fi

Riikka Kinnunen, toiminnanjohtaja, Suomen Romukauppiaiden Liitto ry, p. 040 554 8808, riikka.kinnunen@romukauppiaat.fi

Mikko Kuusilehto, toimitusjohtaja, Kuusakoski Oy, p. 040 65 87 822, mikko.kuusilehto@kuusakoski.com

Juuso Luodesmeri, toimitusjohtaja, Eurajoen Romu Oy, p. 044 363 6000, juuso.luodesmeri@eurajoenromu.com

Niclas Sacklén, toimitusjohtaja, Stena Recycling Oy, p. 050 464 0311, niclas.sacklen@stenarecycling.fi