EtusivuAjankohtaisetRomuajoneuvojen vastaanottopisteille tukea laatu-, ympäristö- ja turvallisuustyöhön

Romuajoneuvojen vastaanottopisteille tukea laatu-, ympäristö- ja turvallisuustyöhön

Suomen Autokierrätys Oy on kehittänyt romuajoneuvojen ja ajovoima-akkujen vastaanotto- ja esikäsittelypisteille koulutusta sisältävän itsearviointijärjestelmän, jonka tavoitteena on kartoittaa vastaanottopisteiden nykytilannetta ja parantaa laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioiden hallintaa. Samalla järjestelmä toimii tarvittaessa kehittämisen tukena operaattorien ja vastaanottopisteiden välisessä yhteistyössä. Verkkopohjainen järjestelmä on helppokäyttöinen ja maksuton. Oppimisympäristön löydät Suomen Autokierrätyksen nettisivuilta. Käyttäjätunnukset on lähetetty vastaanottopisteille sähköpostitse.

Järjestelmän sisältö käsittelee toimialan lainsäädäntöä, toimintaohjeita ja viranomaissuosituksia, jotka liittyvät mm. toiminnan riskitekijöihin, turvallisuuteen, jätteisiin, romuajoneuvon kierrätysprosessiin, viranomaislupiin, omavalvontaan ja lainsäädäntöön.

Haluamme ohjata kumppaneitamme löytämään toimintaan liittyviä kehittämiskohteita ja tukemaan toimialaan liittyvää osaamista ja yritysten kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Kannustamme toimijoita rakentamaan toimipaikkakohtaisen ympäristöohjelman ja sitoutumaan toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Itsearviointi on osa kumppaniauditointia ja perustuu Suomen Autokierrätys Oy:n toimintaa ohjaaviin ja tukeviin laatukriteereihin. Itsearviointi ja koulutus ovat myös osa Suomen Autokierrätys Oy:n yritysvastuuta ja lupausta yhteistyökumppaneille.

Lisätietoja:

Juha Kenraali, Suomen Autokierrätys Oy, p. 040 772 2026, juha.kenraali@autokierratys.fi