EtusivuAjankohtaisetSuomen autokierrätysjärjestelmä siirtyy uuteen aikaan digitaalisen alustan avulla 

Suomen autokierrätysjärjestelmä siirtyy uuteen aikaan digitaalisen alustan avulla 

Autokierrätys Digitaalinen Palvelualusta

 

Vuonna 2022 Suomen Autokierrätyksen järjestelmän kautta kierrätettiin jopa reilut 80 000 ajoneuvoa. Tämän lisäksi osa ajoneuvoista poistui todennäköisesti liikennekäytöstä, mutta ne jäivät silti tiedoiksi rekisteriin. Tällaisten ajoneuvojen osuuden on arvioitu olevan noin 30 % vuosittaisesta kierrätyspotentiaalista.

Ajoneuvot, jotka eivät kulkeudu viralliseen kierrätykseen asti, päätyvät epävirallisia kanavia pitkin harmaille markkinoille tai jäävät latojen taakse ruostumaan, eli muuttuvat niin kutsutuiksi haamuautoiksi. Viime vuonna valmistuneessa selvitystyössä ajoneuvokierrätyksen tehostamiseen on kuitenkin löydetty uusi digitaalinen ratkaisu.

”Datan parempi hyödyntäminen ja jakaminen ekosysteemitoimijoiden kesken on keskeinen tapa edesauttaa kitkemään niin sanottujen haamuautojen syntymistä.”
Juha Kenraali, Suomen Autokierrätys Oy

Suomen Autokierrätyksen ja Sitran vuonna 2022 teettämässä autokierrätyksen tulevaisuutta tarkastelleessa selvitystyössä (PDF) todetaan, että liikennekäytöstä poistuneiden ja kierrätyksen tarpeessa olevien ajoneuvojen määrää on mahdollista nostaa tuntuvasti. Ratkaisu liittyy datan jakamiseen ja hyödyntämiseen. Toteuttamiseen vaaditaan digitaalinen palvelualusta, jonka avulla ajoneuvojen elinkaaritietoa saadaan jaettua tehokkaammin eri kierrätystoimijoiden välillä. Sitra on kirjoittanut aiheesta aiemmin.

Tavoitteena rakentaa toimiva palvelualusta alle vuodessa

Digitaalinen alusta tulee yhdistämään kierrätystoimijat sekä viranomaiset, ja sen rakentaminen käynnistyi helmikuussa 2023. Käyttöönottoa suunnitellaan seuraavan vuoden alkupuolelle. Digitaalisen alustahankkeen eri vaiheissa autokierrätysverkoston osapuolet eli kierrätysoperaattorit ja viralliset vastaanottopisteet osallistuvat aktiivisesti kehitystyöhön ja pääsevät vaikuttamaan alustan toteutukseen.

Myös Sitralla hanke nähdään tärkeänä: ”Luomme hankkeen avulla myös eurooppalaisittain ainutlaatuisen kierto- ja datatalouden palvelualustan”, toteaa Sitran johtava asiantuntija Heikki Aura.

Palvelualustan lisäksi keskeinen toimenpide kierrätyksen tehostamisessa on viranomaisvalvonnan kohdentaminen oikeisiin kohteisiin. Alusta tarjoaakin jatkossa tärkeää tietoa tähän tarkoitukseen. Myös rekisterinpidon näkökulmasta käytäntöjen päivittäminen on tarpeen. Auton lopullisesti tieliikennekäytöstä poistamisen prosessi täytyy saada ajanmukaiseksi. Tavoitteena on, että haamuautoista päästään eroon ja ajoneuvorekisterit olisivat ajan tasalla liikennekäytössä olevien autojen kanssa.

Alusta antaa suomalaiselle autokierrätykselle uuden digitaalisen moottorin

Autokierrätyksen digitaalinen alusta luodaan monitoimijaympäristöön, jossa tieto liikkuu ketterästi eri toimijoiden välillä. Tarkoituksena on luoda ratkaisu, jolla voidaan seurata tarkasti kierrätyksen prosessia ja samalla mahdollistaa eri osapuolille uusia toiminnallisuuksia ja lisäarvopalveluita. Hallinnollisesti alusta luodaan Suomen Autokierrätykselle ja kierrätysoperaattoreille, mutta se hyödyttää myös muuta autokierrätysekosysteemiä.

Autokierrätys on luvanvaraista toimintaa ja siitä säädetään sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. 2000-luvun säädösten mukaan auton tuottajalla on vastuu huolehtia auton oikeaoppisesta kierrättämisestä. Tällä tarkoitetaan niin sanottua tuottajavastuuta. Suomen Autokierrätys Oy vastaa tuottajavastuun toteutumisesta Suomessa. Autokierrätyksen sopimuskumppaneina on neljä kierrätysoperaattoria, jotka vastaavat käytännön kierrätysprosessista. Operaattorien alla toimivat lisäksi viralliset vastaanottopisteet, joihin kuluttajat voivat viedä ajoneuvonsa romutettavaksi tai joiden kautta ajoneuvon nouto voidaan järjestää.

Vastaanottopisteiden yhteydessä tai erikseen toimii myös purkamoja, jotka ovat erikoistuneet ajoneuvojen varaosien uudelleenkäyttöön osana virallista romutusprosessia. Koko autokierrätysverkosto kuuluu luvanvaraisen toiminnan alle, jota valvoo useat viranomaistahot.

Sitra ennakoi tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä, kehittää ja selvittää uusia ratkaisuja sekä tekee ennakkoluulottomia kokeiluja yhdessä eri sektoreiden kanssa. Sitra uudistaa datamarkkinoita kestäviksi ja kilpailukykyisiksi kehittämällä reilun datatalouden toimintamalleja.

Vediafi on logistiikan datan jakoa hyödyntävä suomalainen alustaoperaattori, joka mahdollistaa kestävät digitaaliset toimitusketjut yrityksille ja julkisille toimijoille. Vedia edistää logistiikan ja päästöhallinnan digitalisoitumista yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa Suomessa ja Euroopassa. 

Lisätietoja

Juha Kenraali
040 772 2026
juha.kenraali@autokierratys.fi

Julkaistu 16.03.2023

Autokierrätys Auto Nurmikolla