EtusivuKiertotalouden arkea -blogiAutojen kierrätys on kiertotalouden arkea

Autojen kierrätys on kiertotalouden arkea

Tuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat osa kiertotaloutta, jonka tavoitteena kestävä yhteiskunta. Suomen Autokierrätys pitää omalta osaltaan kiertotalouden pyörät pyörimässä.

Kiertotalouden tavoitteena on siirtyä kohti yhteiskuntaa, jossa tuotteiden kaikki materiaalit pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään, eivätkä ne päädy kuormittamaan ympäristöä.  Tuotteita joko käytetään uudelleen tai sitten niiden materiaalit käytetään hyödyksi muualla.

Kiertotalousajattelu ulottuu läpi koko talouden aina tavaroiden valmistuksesta hävittämiseen saakka. Jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa tulisi miettiä niiden koko elinkaarta ja tehdä tavaroista sellaisia, ettei turhaa jätettä synny. Autojen osalta kiertotalouden tavoitteet toteutuvat verrattain hyvin. Esimerkiksi muovijätteen kierrätyksessä autoteollisuus on yksi edelläkävijöistä, sillä autoteollisuudessa koko kierrätyskaari on kaikkein tarkimmin säädelty.

Mikäli tavaroita sitten päädytään valmistamaan, kiertotalouteen kuuluu, että ne ovat mahdollisimman kestäviä ja niitä voi käyttää useamman kuin yhden kerran. Mikäli tämäkään ei ole mahdollista, siirrytään kierrätykseen. Tavoitteena on, että tuotteiden materiaalit voidaan uudelleen käyttää tai kierrättää 100-prosenttisesti.

Autokierrätys näyttää mallia

Suomen Autokierrätys Oy on yksi näistä toimijoista, joka työskentelee hyvin käytännöllisellä tasolla kiertotalouden parissa. Autokierrätys vastaa henkilö-, paketti ja matkailuautojen sekä sähkökäyttöisten autojen ajovoima-akkujen kierrätyksen organisoinnista. Vuonna 2018 Suomessa kierrätettiin yhteensä 88 361 autoa, mikä on ennätysmäärä.

Suomessa autojen kierrätysjärjestelmä on laaja ja tehokas. Täällä toimii lähes 300 vastaanottopaikkaa, johon romuajoneuvon voi toimittaa. Kierrätysjärjestelmän ansiosta käyttöikänsä loppuun tulleiden autojen materiaalit ja osat voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Osa autosta käytetään sellaisenaan: esimerkiksi hyväkuntoisia osia voidaan käyttää varaosina. Suurin osa auton materiaaleista kuitenkin murskataan, erotellaan ja jalostetaan hyötykäyttöön. Romuautosta keskimäärin 75 prosenttia on metallia, kuten terästä, rautaa, alumiinia ja kuparia.

”Kierrätysmetalleja käyttämällä voidaan säästää huomattavia määriä energiaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä uuden materiaalin valmistukseen verrattuna”, toteaa Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Arto Silvennoinen.

Tehokkaan kierrätysjärjestelmän ansiosta auton materiaaleista saadaan hyödynnettyä Suomessa jopa 97 prosenttia.

Tulevaisuus vaatii yhteistyötä

Kiertotalous on Suomelle ainutlaatuinen mahdollisuus toimia alan edelläkävijänä ja huippuosaajana, jonka osaamiselle on kysyntää myös kansainvälisesti. Jo edellisen hallituksen tavoitteena oli nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä.

Sitran valmisteleman Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025 mukaan muutos kohti kiertotaloutta vaatii, että koko yhteiskunta saadaan osallistumaan muutokseen sektori- ja toimialarajat ylittäen. Esimerkillisten hankkeiden ja toimijoiden lisäksi kiertotalouden yleistyminen siis vaatii, että kaikki tekevät yhteistyötä ja keksivät ratkaisuja yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Sillä aikaa, kun yhteiskunta siirtyy askel kerrallaan kohti kattavaa kiertotalousajattelua ja -käytäntöjä, Suomen Autokierrätyksen kaltaiset toimijat huolehtivat omalta osaltaan kiertotalouden arjen sujuvuudesta.

Magneettinen rauta