EtusivuKiertotalouden arkea -blogiAutojen sähköistyminen tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia kierrätykseen

Autojen sähköistyminen tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia kierrätykseen

Autojen kierrätys on monivaiheinen prosessi ja tärkeä osa kiertotaloutta. Nopeasti yleistyvät sähköistetyt autot ja niiden uusi teknologia vaativat oman huomionsa kierrätyksessä.

Sähkön rooli autojen voimalinjoissa kasvaa jatkuvasti. Tämä tuo autoihin uutta tekniikkaa sähkömoottorien ja isojen akustojen muodossa. Näistä etenkin akustot vaativat erityistä huomiota kierrätyksen näkökulmasta.

Käytännössä kaikki nykypäivän korkeajänniteakustot ovat niin sanottuja litium-ioniakkuja. Tällaisella varustetun hybridi- tai sähköauton saapuessa viralliseen vastaanottopisteeseen irrotetaan siitä muiden vaarallisten komponenttien lisäksi akusto valmistajan ohjeistuksen mukaisesti. Tämän jälkeen korit jatkavat matkaansa purkuun ja murskaukseen, ja akut lähtevät eteenpäin omiin laitoksiinsa jatkokäsittelyä varten.

Isot akustot koostuvat lukuisista moduuleista, jotka puolestaan rakentuvat kennoista. Ensimmäisessä vaiheessa akustot puretaan moduulitasolle, ja jokainen moduuli tehdään jännitteettömäksi. Tämän jälkeen moduulien sisältä irrotetaan varsinaisia akkumateriaaleja sisältävät kennot. Moduulien rungot ovat yleensä alumiinia, joka toimitetaan eteenpäin sellaisenaan. Kennot puolestaan suuntaavat murskaukseen.

 

Arvometallit uuteen käyttöön hydrometallurgisesti

Murskauksessa kennoista erotetaan niin sanottu aktiivimateriaalia muista materiaaleista. Myös mustaksi massaksi kutsuttu ainesosa sisältää akkujen valmistuksessa tarvittavia arvokkaita raaka-aineita, joiden uudelleenkäyttö vaatii tarkkaa erottelua. Aktiivimateriaalin erottelussa hyödynnetään hydrometallurgista prosessia, minkä jälkeen nikkeli, koboltti, magnaani ja litium saadaan uudestaan käyttöön.

Kierrätettyjen akkumateriaalien kysyntä tulee kasvamaan akkutuotannon kasvaessa. Entistä useammat toimijat kiinnittävät huomiota akkujen valmistuksen ympäristörasitukseen, ja siitä näkökulmasta kierrätetty materiaali on ylivoimaisesti parempi kuin uusien raaka-aineiden käyttö. Tämä luo mielenkiintoisen mahdollisuuden myös Suomelle. Korkean teknologian maana meillä on nimittäin hyvä mahdollisuus nousta vastuullisten ja kierrätettyjen akkumateriaalien merkittäväksi toimittajamaaksi.

Aihetta käsitellään Teknavin tv-ohjelmassa sunnuntaina 15.11. klo 22.35 MTV3-kanavalla.