EtusivuKiertotalouden arkea -blogiAutokierrätys työllistää ja torjuu harmaata taloutta

Autokierrätys työllistää ja torjuu harmaata taloutta

Oikeaoppinen auton kierrättäminen työllistää ketjun eri vaiheissa useita satoja henkilöitä. Kierrättäminen on monivaiheinen ja paljon manuaalista työtä vaativa prosessi, joka alkaa Suomen Autokierrätyksen virallisesti vastaanottopisteestä. Näitä löytyy eri puolilta Suomea kaikkiaan noin 300 kappaletta. Alalta löytyy muutamia isoja toimijoita ja työllistäjiä, mutta mukana on myös suuri määrä pienempiä yrityksiä.

Tulevaisuudessa autokierrättämisessä riittää edelleen työsarkaa. Pihojen perille ja katujen varsille on hylätty tai unohtunut syystä tai toisesta käytöstä poistuneita autoja. Nämä autot tulisi saada viralliseen kierrätykseen hyödynnettäväksi. Vain virallisessa vastaanottopisteessä on riittävästi ammattitaitoa ja osaamista hoitaa auto asianmukaisesti kiertoon. Lisäksi sekä hybridi- että sähköautojen tullessa kierrätysikään tarvitaan alalla uudenlaista osaamista.

Ongelmallinen harmaa talous saattaa johtaa siihen, että autoa ei kierrätetä asianmukaisesti. Osien ja materiaalien kierrättäminen oikein onkin keskeistä auton elinkaaren kannalta. EU:n ympäristönormit täyttävällä kierrätyksellä on seurauksia monilla suunnilla. Osien uudelleenkäyttö ja materiaalien kierrätys säästää ympäristöä ja vähentää haitallisen kaivosteollisuuden tarvetta meillä ja maailmalla. Meillä Suomessa puhutaan paljon kaivosteollisuuden haitoista ympäristölle, asukkaille ja matkailulle. Ongelmat ovat näitäkin suurempia kehittyvissä maissa, niissä on edelleenkin huomattavia epäkohtia esimerkiksi lapsityövoiman, ympäristön pilaamisen, riittämättömän palkan sekä työvoiman järjestäytymisen ja työturvallisuuden puutteiden suhteen.

Alalla on myös selkeästi rikollista toimintaa. Katalysaattoreita varastetaan jopa parkkipaikoilla olevista autoista niiden sisältämien palladiumin, platinan ja rhodiumin vuoksi. Näillä hyvin kalliilla metalleilla on korkea jälleenmyyntiarvo pimeillä markkinoilla. Katalysaattorien varastaminen ei ole ainoastaan rikollista, vaan se on myös vaarallista. Katalysaattorit sisältävät myrkyllisiä aineita, eikä niitä saisi purkaa amatöörin toimin missään tilanteessa.

Katalysaattoreita tarjotaan myös alan yrityksille. Käytetyn katalysaattorin alkuperä pitäisi aina varmistaa, eikä niitä pidä ostaa, mikäli niihin liittyy pienikin vaara harmaasta taloudesta tai varkaudesta. Kierrätysalalla pyritäänkin torjumaan aktiivisesti harmaata taloutta: osa yrityksistä on lopettanut käteisen vastaanottamisen. Tilisiirrot ja pankkikorttitositteet helpottavat poliisin toimintaa rikollisten jäljittämisessä.

Työllistämisvaikutuksen lisäksi materiaalin kierrättäminen sekä käyttökelpoisten osien saaminen uudelleen käyttöön onkin ekoteko ympäristölle ja erinomainen esimerkki käytännössä toteutuvasta kiertotaloudesta. Samoin voidaan sanoa käytettyjen autojen huoltamisesta ja kunnostamisesta uudelleenmyyntiin. Autokannan uudistuminen vähentää ympäristöhaittoja ja lisää turvallisuutta myös kiertotalouden näkökulmasta.