EtusivuKiertotalouden arkea -blogiNäin sähköautojen ajovoima-akut kierrätetään

Näin sähköautojen ajovoima-akut kierrätetään

Sähköistetyt autot yleistyvät nopeaan tahtiin. Etenkin sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akut sitovat paljon arvokkaita raaka-aineita, jotka halutaan kiertoon akkujen tullessa käyttöikänsä päähän.

Suomen teillä liikkuvien sähkö- ja hybridiautojen määrä kasvaa joka vuosi tuhansilla kappaleilla. Tämä tulee tulevaisuudessa näkymään luonnollisesti myös autojen kierrätyksessä. Korkeajännitteiset ajovoima-akut vaativat oman käsittelynsä ja Suomen Autokierrätys on tuottajayhteisönä velvollinen järjestämään asian.

Käytöstä poistettuja ja vikaantuneita sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkuja vastaanottavat autojen maahantuojien valtuuttamat merkkihuollot sekä Suomen Autokierrätyksen 285 romuautojen vastaanottopisteet eri puolilla Suomea. Merkkihuollot vastaavat pääasiassa ajoneuvon käyttöiän aikana elinkaarensa päähän tulevien akustojen hoitamisesta, kun taas vastaanottopisteet huolehtivat romuajoneuvojen korkeajänniteakustojen saattamisesta kierrätykseen.

Akut ovat korkeajännitekomponentteja, joten niiden käsittely edellyttää asentajalta riittävää koulutustasoa ja tietotaitoa. Vastaanottopisteiden tulee toimia IDIS-järjestelmän mukaisten ohjeiden, tai ajoneuvovalmistajan omien ohjeiden mukaisesti poistaessaan ajovoima-akkua ajoneuvosta.

Uudelleenkäyttö ennen materiaalien kierrätystä

Vaikka akku on tullut tiensä päähän ajoneuvokäytössä, voi sille löytyä edelleen tehtävä esimerkiksi energiavarastona. Energiayhtiöt sekä autonvalmistajat ovat esitelleet viime aikoina tällaisia ratkaisuja sähköautojen vanhoille akuille. Akkuja on sijoitettu esimerkiksi autotehtaiden sisällä kulkeviin ajoneuvoihin, joihin niiden heikentynyt kapasiteetti edelleen riittää. Lisäksi murto-osa ajoneuvokäytössä olevasta kapasiteetista riittää pitämään akuston käyttökelpoisena energiavarastona vihreälle energialle, jonka tuotantoa ei pystytä säätelemään. Esimerkiksi tuulivoimapuiston energia voidaan säilöä kontilliseen vanhoja ajovoima-akkuja myöhempää käyttöä varten.

Kun akusto ei kelpaa enää mihinkään järkevään uudelleenkäyttöön, siirtyy se varsinaiseen kierrätysprosessiin. Ajovoima-akkujen keräys- ja kierrätystoiminnan operaattoreina Suomessa toimivat tällä hetkellä Fortum Waste Solutions Oy, Kuusakoski Oy ja Stena Recycling Oy.

Kierrätysprosessi alkaa ajovoima-akuston mekaanisella purulla. Akkujen ulkopuoliset rakenteet on suunniteltu kestämään auton mahdollisesti kohtaamat onnettomuustilanteet, joten kyseessä on hyvin vankkoja rakenteita. Nämä ovat pääasiassa alumiinia, joka saadaan luonnollisesti tehokkaasti uusiokäyttöön.

Ajovoima-akkujen arvokkaimmat materiaalit löytyvät kennoista. Kennot murskataan mekaanisesti, minkä jälkeen kaikki arvokkaat raaka-aineet erotellaan toisistaan. Näitä materiaaleja ovat nykyään yleisimmin käytettävissä akuissa nikkeli, koboltti, mangaani ja litium. Erottelun jälkeen nämä raaka-aineet saadaan uudelleen käyttöön ja ne voivat päätyä esimerkiksi osaksi uutta ajovoima-akkua.

Kierrätettyjen akkumateriaalien kysyntä on tällä hetkellä kovassa kasvussa. Akkuvalmistajia kierrätetyt materiaalit kiinnostavat sekä eettisten että ilmastollisten näkökulmien vuoksi, sillä näin uusien mineraalien louhimista voidaan vähentää. Kierrätettävien materiaalien kasvava kysyntä avaa uusia mahdollisuuksia todelliselle kiertotaloudelle, ja Suomessa olisi nyt kaiket edellytykset profiloitua kierrätettyjen akkumateriaalien tuottajamaana.