EtusivuKiertotalouden arkea -blogiSähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkujen kierrätys toimii

Sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkujen kierrätys toimii

Kiertotalous on globaali nouseva trendi kaikilla teollisuuden sektoreilla. Suomessa autojen maahantuojat huolehtivat vastuullisesti myös auton elinkaaren päähän liittyvistä velvollisuuksista. Tulevaisuudessa tähän kuuluvat yhä enemmän sähköautojen ajovoima-akut. Vaikka määrät ovat vielä tällä hetkellä vähäiset, akkuja päätyy kiertoon jo tasaisesti. Lähivuosien aikana kierrätettävien akkujen määrä nousee kymmenistä satoihin ja kun nyt hankitut sähköautot tulevat tiensä päähän, puhutaan jo tuhansista kiertoon päätyvistä akuista vuodessa. Määrät ovat suoraan verrannollisia sähkö- ja hybridiautojen määrään ajoneuvokannassa. Auton elinkaari on Suomessa varsin pitkä, noin 22 vuotta. Tällä hetkellä hiha-arviot sähköautojen akkujen kestosta vaihtelevat noin 8 ja 10 vuoden välillä. Tämä tarkoittaa, että vaikka itse auto ei välttämättä tulisi vielä kierrätyskuntoon, saattaa sen akusto olla riittämätön auton järkevän toiminnan kannalta. Tällöin kysymykseen tulee kierrätys. Akkua voidaan joko käyttää uudessa tarkoituksessa tai sitten siitä voidaan kerätä arvokkaat mineraalit talteen ja hyödyntää uudelleen.

Kierrättämisen kannalta tärkein viesti on, että se onnistuu jo nyt. Suomen Autokierrätys huolehtii tuottajayhteisönä siitä, että ajovoima-akut saadaan asianmukaisesti kiertoon joko uudelleenkäyttönä tai materiaalien talteenottona.

Sähköautojen akkuihin liittyy paljon myös turvallisuushaasteita, suoranaisia riskejä. Tämä koskee muitakin kuin varsinaisia kierrättäjiä. Mm. pelastusalan henkilöt joutuvat onnettomuuspaikalle ensimmäisinä ja silloin on tiedettävä, miten toimia. Akku on saatava nopeasti vaarattomaksi ja turvalliseksi pelastusoperaation sujumiseksi. Siksi on tärkeää, että kaikilla akkuja käsittelevillä on asianmukainen koulutus ja osaaminen tehdä akut vaarattomiksi tai asentaa ne uudelleenkäyttöön.

Suomi voi profiloitua akkuosaamisen johtavana maana. Akkuihin näyttää liittyvän valtava liiketoimintapotentiaali ja vaikutuksiltaan merkittävän akkuklusterin syntyminen Suomeen on täysin mahdollista. Tämä potentiaali on huomattu myös muualla. Tämän takia kansallinen akkustrategia tuli hyvään aikaan. Tai sanotaan niin, ettei se ainakaan liian aikaisin valmistunut. Suunnitelmat ja konkretia ovat aina kaksi eri asiaa. Nyt on äärimmäisen tärkeä löytää konkreettisia liiketoiminnallisesti kannattavia aihioita ja saattaa ne tuotantovaiheeseen. Helpompi tietysti sanoa kuin ryhtyä tekoihin. Tästä huolimatta muistutan ja kannustan koko elinkaaren vaiheen huomioimiseen. Akkujen valmistuksen ohella myös kierrättäminen, niin uudelleenkäyttö kuin metallien uusiokäyttö raaka-aineena, ovat tulevaisuuden suomalaisia kilpailutekijöitä – jos niin halutaan.

 

Lisätietoja:
Juha Kenraali, toimitusjohtaja, Suomen Autokierrätys Oy
p. 040 772 2026
juha.kenraali@autokierratys.fi

Twitter: @JuhaKenraali ja @autokierratys
LinkedIn: Suomen Autokierrätys
Facebook: @suomenautokierratys
Instagram: suomen_autokierratys