Sök
Leverans av bilen till återvinning är ägarens egen lösning. Lösningen kan baseras på flera punkter. Trafiksäkerhetsmannen kan sätta bilen direkt i körförbudet på grund av de väsentliga bristerna, eller avvisa bilen på grund av ett antal fel eller betydande fel. I verkstaden kan det stå klart att bilens reparation kommer att bli alldeles för dyr i förhållande till bilens värde.
Krocksituationen kan skada bilen så illa att den inte längre kan repareras. Övergivna bilar med återvinningssystem finns fortfarande i skogar och på sidan av fälten. Det finns oavslutade projektbilar som är tillgängliga för återhämtning. Ett överraskande antal bilar överges till gatorna och vägarna i staden, som kommunerna reparerar och säljer eller utför för återvinning.
Mer än 75% av bilen kommer att fortsätta att arbeta inom metallindustrin, där den tillverkas, t.ex. bildelar, stålbehållare och så vidare. Totalt bilen vikten utnyttjas av 95%, så endast 5% av fordonet hamnar i den slutliga placeringen. Därför återvinn bilen på rätt sätt.
Återvinning din bil är lätt och kostar ingenting. I det återvinningssystem som upprätthålls av finsk bilåtervinning återvinns bilen miljövänlig och sparar naturen.
Välj den närmaste officiella mottagningsplatsen som tillhör det nätverket av Finlands Bilåtervinning Ab. Ta bilen till närmaste mottagningspunkt. Fordonets handlingar och registrerings- och identifieringsuppgifter kontrolleras vid mottagningstillfället.
Endast bilägaren har rätt att skrota fordonet. Om fordonet ska skrotas av en icke-ägare, måste han ha en fullmakt från bilägaren. Ett skrotningsintyg utfärdas till givaren, som säkerställer att bilen inte längre kan registreras för transport och allt ansvar för ägarens.

Mottagningsplatser

Finlands Bilåtervinning Ab

Finlands Bilåtervinning Ab är en producentsammanslutning som samordnar mottagning, behandling och återvinning av skrotbilar enligt de krav som angetts i EU:s skrotbilsdirektiv. Läs mera.

Ofta ställda frågor

 

Hittade inte svaret på din fråga? Vänligen kontakta oss

Finlands Bilåtervinning Ab © 2019