Suomen Autokierrätys Logo
Sök

Återvinn din bil

Första sidanÅtervinn din bil

Så här återvinner du din bil på rätt sätt

Den sista ägaren ska då en bil når slutet av sin livscykel föra bilen till återvinning. För den sista ägaren av bilen är återvinningen avgiftsfri. Bilen återvinns genom att föra den till Finlands Bilåtervinnings officiella mottagningsplats, där bilens ägare får ett skrotningsintyg. Skrotningsintyget säkerställer att ägarens ansvar för bilen upphör – därigenom upphör exempelvis skyldigheten att betala fordonsskatt och försäkringsskyldigheten.

01

Välj den närmaste officiella mottagningsplatsen.

Sök närmaste befullmäktigade mottagningsplats.
Sökning på karta

Kontrollera att det inte finns avfall i bilen som inte hör dit och sök nodvändiga dokument.

02

För bilen till närmaste mottagningsplats eller beställa hämtning.

Vid mottagningen kontrolleras din identitet samt bilens dokument och/eller andra identifierare.

03

Få ett skrotningsintyg.

Skrotningsintyget garanterar att bilen inte längre kan registreras för trafikbruk och att ägarens allt ansvar för bilen upphör. Vid en del mottagningsplatser ger man bilens överlåtare ett mottagningsbevis och sänder skrotningsintyget per post.

Hur återvinns bilar i Finland?

På en officiell mottagningsplats återvinns bilen i enlighet med lagen med beaktande av miljön. Vid förbehandlingen tar man ur skrotbilen till vara bränsle, motor- och smörjoljor samt andra vätskor och de hanteras på behörigt sätt. Vidare avlägsnas från bilen bland annat däck, bilbatteri och katalysator.

Efter förbehandlingen krossas bilen och krosset sorteras i stålfraktioner, andra metaller samt i lättfraktioner som innehåller bland annat textil- och plastdelar. Metaller vidareförädlas till ny råvara. Lättfraktioner utnyttjas främst som energiavfall.

Hur ska ett elbilsbatteri återvinnas?

I elbilar finns ett elbilsbatteri, vars livscykel kan vara kortare än den övriga bilens. Då batteriet närmar sig slutet av sin livscykel, kan elbilsbatteriet bytas ut i en märkesverkstad, som ser till att det gamla batteriet återvinns på ett behörigt sätt. Elbilsbatteriet i en gammal bil som ska skrotas återvinns på normalt sätt med den bil som ska skrotas.

Gratis för bilägaren

Bilimportörerna bekostar återvinningen – på ägarens ansvar blir att föra bilen till mottagningsplatsen. Bilens ägare får ett skrotningsintyg.

Autokierrätys Ikoni

Ladda ner instruktioner

Du kan ladda ner återvinningsinstruktionerna från länkarna nedan:

Har du några frågor?

Är det gratis att skrota en bil?
Och vilka dokument behöver jag för skrotning?
Vi har samlat de vanligaste frågorna om bilåtervinning och svaren på dem på en sida.

Kontakta oss!

Om du inte hittar svaret på dina frågor på vår hemsida kan du kontakta oss genom att använda kontaktformuläret på vår hemsida.