Suomen Autokierrätys Logo
Sök

DELV – digital återvinningsplatform

Första sidanDELV – digital återvinningsplatform

DELV är en smidig och skalbar återvinningsplattform för alla bilåtervinningspartner

DELV samlar bilåtervinningspartner på en enda plattform och skapar ett digitalt register över alla återvunna fordon. Den digital DELV-plattformen kommer att tillhandahålla tjänster till operatörer och syftar till att öka volymerna och automatisera återvinningen genom rikstäckande datainsamling, analys och utbyte av återvinningsbara material.

ilmakuva, järvi, autoja tiellä
DELV kierrätysprosessi

Samordning av skrotning av fordon och digital skrotningsprocess

För fordonsägare är DELV en ny digital servicekanal. Den gör det möjligt för konsumenter att kontakta officiella ELV-insamlingspunkter och ordna så att deras fordon samlas in eller tas till en insamlingsplats. Återvinning av ett fordon via DELV-plattformen är kostnadsfritt för bilägaren – Eventuella kostnader i samband med insamling av ett fordon ska alltid meddelas den valda insamlingsplatsen. Förbud mot utlämnande av information från trafikregistret kan begränsa användningen av tjänsten. I sådana situationer bör bilägaren kontakta hämtningsstället direkt.

Plattformen skapar en digital kopia av det fordon som ska skrotas och en digital kopia av den officiella skrotningsprocessen och dess steg.

DELV tillhandahåller transparent och korrekt information om skrotningsprocessen på både fordons- och operatörsnivå.

Återanvändning av fordon

DELV ger återvinningspartner och insamlingsställen insyn i alla fordon som går in i den officiella skrotningsprocessen över operatörsgränserna.

Officiella bilåtervinningspartner kan använda plattformen för att vidarebefordra fordon och deras delar för återanvändning.

Ansvarsfull skrotning av fordon

Finlands Bilåtervinning strävar efter att säkerställa en ansvarsfull behandling och återvinning av uttjänta fordon.

DELV-plattformen är en innovativ lösning på den nya ELV-förordningen och den skärpta hållbarhetsrapporteringen. Plattformen kommer att hjälpa officiella fordonsdemonteringspartner att få bättre information om sektorn och att visa sin egen ansvarsfulla verksamhet på ett öppet sätt.

Digital plattform skapar fördelar

DELV Digitaalinen Palvelualusta luo hyötyjä
DELV toimii älypuhelimella ja tietokoneella


Återvinna din bil på DELV-plattformen

Den nya DELV-serviceplattformen gör bilåtervinning ännu enklare och den övergripande återvinningsprocessen mer effektiv tack vare digitala verktyg.