Suomen Autokierrätys Logo
Sök

Finlands Bilåtervinning

Första sidanFinlands Bilåtervinning
Finlands Bilåtervinning Ab är en producentsammanslutning som samordnar mottagning, behandling och återvinning av skrotbilar enligt de krav som angetts i EU:s skrotbilsdirektiv.
Eurajoki Group, Kajaanin Romu, Kuusakoski and Stena Recycling fungerar som operators och upphåller mottagningsplatsers nätverk. Det finns 290 mottagningsplatser i Finland.