Sök
Första sidanFör konsumenterÅtervinningssystemet

Återvinningssystemet

Mottagning, avregistrering, förbehandling och fragmentering bildar stommen i återvinningssystemet.

På mottagningsplatsen granskas bilens handlingar samt registrerings- och identifieringsuppgifter. Endast fordonets ägare har rätt att låta skrota fordonet. Om någon annan än ägaren för bilen till skrotning, ska han eller hon ha en fullmakt av bilens ägare.

Fullmakt

Fordonet granskas också i fråga om material och föremål som inte hör till bilen.

I samband med avregistreringen får ägaren ett skrotningsintyg. Information sänds via datasystemet till försäkringsbolaget för avslutandet av försäkringen och till Trafiksäkerhetsverket Trafi så att skatterna inte längre uppbärs. När bilen har avförts från registret, har den överförts till återvinningssystemet och kan inte längre registreras på nytt.

Konsumenten kan göra sig av med sin skrotbil också genom att ta med sig bilens dokument och besöka närmaste A-katsastus Oy:s eller K1 Katsastajat Oy:s besiktningsstation. På besiktningsstationen fyller konsumenten i nödvändiga dokument för skrotavställning. Efter det avhämtas bilskrotet till den officiella förbehandlingspunkten. Debiteringen av avhämtningen varierar efter ort beroende på avstånd. Fordonets sista ägare får skrotintyget per post. Då upphör också konsumentens ansvar för fordonet.

I förbehandlingen torkas skrotbilen, det vill säga man avlägsnar alla vätskor. Dessutom avlägsnar man däcken, ackumulatorn och katalysatorn. Explosiva delar såsom krockkuddar avlägsnas eller görs ofarliga på annat sätt.

I fragmenteringsanläggningen blir fordonen fragmenterade i tre fraktioner:

  • Magnetiskt stål, råvara för stålindustrin
  • NFR (Non-Ferrous Residue); olika metaller, vidareförädlas till råvara för metallindustrin
  • Lättfraktioner; en del återvinns som energi, och avfall som inte kan återvinnas slutdeponeras på avfallsplatsen

Hittade inte svaret på din fråga? Vänligen kontakta oss

Finlands Bilåtervinning Ab © 2019