Suomen Autokierrätys Logo
Sök

Information om återvinning

Första sidanInformation om återvinning

Varför är det värt att återvinna en bil?

1. Det är ansvarsfullt

Farliga vätskor kan läcka ut i miljön från en bil som skräper ned. Därför kan en för lång väntan i värsta fall orsaka skador på miljön och till och med resultera i en straffavgift. Så vänligen återvinn din bil i tid.

Genom att återvinna bilen på den officiella mottagningsplatsen får du ett skrotningsintyg, med vilket du blir befriad från bilägarens alla ansvar, såsom skatter och försäkringspremier.

Se officiella mottagningsplatser

Bilåtervinning är gratis!

Att återvinna din bil är enkelt och kostar ingenting. Medlemmarna i Finlands Bilåtervinning är biltillverkare och importörer, som står för kostnaderna för återvinningen.

2. Materialen kan användas bra

Upp till 95 % av tillverkningsmaterialet i en återvunnen bil kan återvinnas. En del av de återvunna delarna kan återanvändas som reservdelar och en del kan få ett nytt liv i form av återanvändning. Återvinning och återanvända material sparar våra naturresurser.

Läs mer om material som kan återvinnas

3. Miljön tackar dig

I det återvinningssystem som Finlands Bilåtervinning upprätthåller återvinns bilen på ett miljövänligt och naturbesparande sätt.

När bilen återvinns genom en officiell mottagningsplats sköts återvinningsprocessen alltid på bästa möjliga sätt för miljön.

En återvunnen bil belastar eller äventyrar inte längre miljön.

Kom ihåg att välja officiell mottagningsplats!

Alla mottagningsplatser för avfallsbilar, förbehandlingsställen och krossanläggningar som hör till Finlands Bilåtervinnings nät har miljötillstånd.

När är återvinning av en bil den rätta lösningen?

Bilen är inte längre värd att repareras

Besiktningsmannen kan förbjuda bilen direkt på grund av väsentliga fel eller avvisa bilen på grund av flera defekter och/eller väsentliga defekter. På verkstaden kan du också få reda på att det skulle bli för dyrt att fixa bilen jämfört med bilens värde.

En krock kan också skada bilen så illa att den inte längre kan repareras.

Bilen är övergiven och oanvändbar

Övergivna bilar kan fortfarande hittas i skogar och i utkanterna av åkrar, vars plats är i återvinningssystemet. De projektbilar som finns på flera gårdar måste också ofta användas på andra sätt. På stadsgator och vägkanter står många bilar övergivna, som kommuner fixar och säljer eller återvinner.

Andra goda skäl att återvinna en bil:

All återvinning är inte gratis
– bilåtervinning är

Bilförvaring tar plats
– Genom återvinning frigör du lagringsutrymme för annan användning

Att återvinna en bil är enkelt
– Lämna inte till morgondagen vad du kan göra idag

Har du några frågor?

Är det gratis att skrota en bil?
Och vilka dokument behöver jag för skrotning?
Vi har samlat de vanligaste frågorna om bilåtervinning och svaren på dem på en sida.

Kontakta oss!

Om du inte hittar svaret på dina frågor på vår hemsida kan du kontakta oss genom att använda kontaktformuläret på vår hemsida.