Suomen Autokierrätys Logo
Sök

Ofta ställda frågor

Du ska ha med dig bilens registerutdrag eller registreringsintyg (också överlåtelsedelen). Endast ägaren har rätt att skrota bilen. På grund av det här ska den som överlåter bilen kunna styrka sin identitet. Om någon annan än ägaren lämnar in bilen för skrotning ska han eller hon ha med sig en fullmakt av bilens ägare.

Fullmakt mall (pdf)

Nödvändiga dokument

De flesta mottagningsplatserna ordnar transporten vid behov. Mottagningsplatserna kan ta ut en avgift för transporten. Avgiften fastställer varje mottagningsplats själv.

När skrotbilen har mottagits får överlåtaren ett skrotningsintyg och samtidigt kommer bilen in i skrotningssystemet. Bilen avregistreras automatiskt och de årliga skatterna upphör när informationen i systemet mottas av Trafiksäkerhetsverket Trafi. Information för avslutandet av försäkringen sänds även till försäkringsbolaget.  Avregistreringen av skrotbilen är avgiftsfri för den sista ägaren av bilen.

När överlåtaren har fått skrotningsintyget, har bilen överförts till återvinningssystemet och kan inte längre registreras på nytt.

Om en i registret antecknad bil inte har några handlingar kontrollerar mottagningsplatsen uppgifterna hos Trafiksäkerhetsverket. Om skrotbilens ägare har skäl att anta att bilens dokument inte är kompletta är det bäst att kontakta mottagningsplatsen för anvisningar.

Mottagningsplatsen kan debitera kostnaderna för hanteringen av avfallet.

Finlands Bilåtervinning sköter endast skrotning av bilar på fastlandet. Fordonsmyndigheten sköter skrotningen på Åland, så du behöver kontakta dem, om du vill återvinna en bil på Åland.