Suomen Autokierrätys Logo
Hae

Kierrätyslainsäädäntö

Eduskunta hyväksyi 4. kesäkuuta 2004 jätelain muutoksen (452/2004), jolla tuottajavastuusäännökset otettiin Suomen lainsäädäntöön. Valtioneuvosto puolestaan hyväksyi 23.6.2004 asetukset romuajoneuvoista. Näillä säädöksillä pantiin täytäntöön EU:n romuajoneuvodirektiivi (2000/53/EY). Lainsäädäntö tuli voimaan 1. syyskuuta 2004 ja se koskee henkilö-, paketti- ja erikoisautoja, kuten asuntoautoja.

Direktiivin mukaan romuauton painosta on hyödynnettävä ja uudelleenkäytettävä vuoteen 2006 mennessä 85 prosenttia ja vuoteen 2015 mennessä 95 prosenttia. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen osalta vuoden 2006 vaatimus on 80 prosenttia ja vuoden 2015 vaatimus 85 prosenttia. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen osalta vuoden 2006 vaatimus on 80 prosenttia ja vuoden 2015 vaatimus 85 prosenttia.Tuottajayhteisön käyttämien operaattorien kierrätysprosessit täyttävät direktiivin vaatimukset. Kierrätysvaatimusten toteutumista mitataan säännöllisesti toteutettavalla kierrätyskokeella, viimeksi vuonna 2020.

Selventävä esitys hyötykäyttövaatimuksista:

20062015
Uudelleenkäyttö ja kierrätys>80 %≥85 %
Hyödyntäminen<5 %≤10%
Hyötykäyttö yhteensä>85 %≥95 %
Loppusijoittaminen kaatopaikalle<15 %≤5 %

”Uudelleenkäytöllä” tarkoitetaan sitä, että romuautojen osia käytetään samaan tarkoitukseen kuin mihin ne on alun perin tarkoitettu. ”Kierrätyksellä” puolestaan tarkoitetaan jätemateriaalien jälleenkäsittelyä alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin tarkoituksiin kuin energian talteen ottamiseksi. ”Hyödyntämistä” on esimerkiksi materiaalin käyttö energian tuottamiseen.

Ilmainen romuauton vastaanotto 1.9.2004 alkaen

Ajoneuvon viimeinen omistaja on oikeutettu luovuttamaan romuajoneuvon veloituksetta mihin tahansa Suomen Autokierrätyksen valtuutettuun vastaanottopisteeseen. Vastaanottopisteessä autosta kirjoitetaan romutustodistus, jolloin autoon liittyvät velvoitteet loppuvat ja auto poistetaan rekisteristä. Lainsäädännön mukaan auton viimeisellä omistajalla on velvollisuus toimittaa romuauto tuottajavastuun piiriin kuuluvaan vastaanottopisteeseen.

EU:n romuajoneuvodirektiivi edellyttää, että tuottajavastuuta sovelletaan välittömästi 1.7.2002 jälkeen myytyihin autoihin ja ennen kyseistä ajankohtaa myytyihin autoihin 1.1.2007 alkaen. Suomessa ilmainen romuajoneuvojen vastaanotto kohdistetaan myös ennen 1.7.2002 käyttöönotettuihin henkilö- ja pakettiautoihin 1.9.2004 alkaen.

Tuottajavastuu

Tuottajat vastaavat romuajoneuvojen sekä sähköautojen ajovoima-akkujen vastaanottamisesta, käsittelystä ja kierrätyksestä sekä näistä aiheutuvista kustannuksista. Suomessa henkilö- ja pakettiautojen kierrätyksen sekä sähköautojen ajovoima-akkujen kierrätyksen organisoinnista vastaa tuottajayhteisönä Suomen Autokierrätys Oy.

Tuottajavastuuseen kuuluvat:

  • vastaanotto- ja kierrätysjärjestelmän luominen ja ylläpitäminen
  • neuvonta, valistus ja tiedotus
  • tietojen kerääminen ja säilyttäminen
  • kierrätys- ja hyödynnettävyystavoitteiden toteutuminen raportointi viranomaisille

Tuottaja tai tuottajayhteisö vastaa kaikista yllä olevien toimintojen kustannuksista.

EU-direktiivi ja sen pohjalta annettu kotimainen lainsäädäntö asettaa tiukkoja vaatimuksia kierrätysjärjestelmälle. Vastaanotto- ja esikäsittelypisteiden sekä murskaamoiden osalta on tarkat tilavaatimukset, tekniset vaatimukset sekä toimintatietojärjestelmän vaatimukset. Kaikilla romuajoneuvojen vastaanottopisteillä, esikäsittelypisteillä ja murskaamoilla on ympäristölupa.

Linkkejä:

EU:n romuautodirektiivi (2000/53/EY)

Romuajoneuvoasetus

Jätedirektiivi 2008/98/EC

Jätelaki 646/2011

VNa romuajoneuvoista 123/2015