Suomen Autokierrätys Logo
Hae

Kysytyimmät kysymykset

EtusivuTietoa kierrätyksestäKysytyimmät kysymykset

Kyllä. Auton romuttaminen on Suomessa maksutonta.

Osa vastaanottopaikoista noutaa romuauton ilmaiseksi, mutta kuljetuksesta voidaan periä maksu, jonka kukin vastaanottopaikka määrittelee itse.

Autokierrätyksen verkosto ottaa vastaan myös muita ajoneuvoromuja. Verkosto vastaanottaa autojen lisäksi mopoja, moottoripyöriä, mönkijöitä, traktoreita, työkoneita, moottorikelkkoja ja perävaunuja, vaikka ne eivät suoraan kuulukaan romudirektiivin soveltamisalaan. Vastaanottopiste hoitaa niiden lopullisen rekisteristä poiston romutuksen yhteydessä ja kirjoittaa myös niistä romutustodistuksen, jos ajoneuvo on rekisterissä.

Vastaanottopisteitä on Suomessa lähes 300. Löydät lähimmän virallisen vastaanottopisteen kätevimmin Suomen Autokierrätyksen verkkosivuilta löytyvän karttahakutoiminnon avulla.

Suomen Autokierrätyksen vastuualueeseen kuuluu vain Manner-Suomi. Ahvenanmaalla romutusasioista vastaa Fordonsmyndigheten.

Vastaanottopaikkaan on otettava mukaan:

  • Auton rekisteriote tai rekisteröintitodistus (mikäli sellainen löytyy)
  • Henkilöllisyystodistus

Ainoastaan omistajalla on oikeus romuttaa auto. Tämän vuoksi auton luovuttajan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä. Mikäli auton vie romutettavaksi muu kuin omistaja, hänellä on oltava valtakirja auton omistajalta. Jos autolla on useampi rekisteriin merkitty omistaja, valtakirja tarvitaan kaikilta omistajilta.

Valtakirjamalli auton luovuttamisesta romutukseen (pdf)

Lue lisää tarvittavista asiakirjoista

Useimmat vastaanottopaikat järjestävät tarvittaessa kuljetuksen.

Myös puretun auton voi luovuttaa kierrätykseen. Autosta voi siis irrottaa esimerkiksi renkaat, moottorin tai muita auton osia uudelleen käyttöä varten. Auton pitää kuitenkin olla tunnistettavissa (valmistenumero).

Kun romuauto on vastaanotettu, luovuttajalle annetaan romutustodistus, jolloin auto siirtyy kierrätysjärjestelmään. Auto poistuu rekisteristä automaattisesti ja vuotuiset verot päättyvät, kun järjestelmästä lähtee tieto Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Myös vakuutusyhtiöön lähtee tieto vakuutusten päättämistä varten. Romuauton rekisteristä poisto on veloitukseton auton viimeiselle omistajalle.

Kun luovuttaja on saanut romutustodistuksen, auto on siirtynyt kierrätysjärjestelmään, eikä sitä pysty enää uudelleenrekisteröimään.

Vastaanottopiste tarkistaa romutettavan auton tiedot Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Jos romuauton omistaja epäilee auton asiakirjojen olevan puutteelliset, kannattaa ottaa yhteyttä vastaanottopaikkaan ohjeiden saamiseksi.

Jos kuolinpesän perinnönjako on suoritettu, on perinnönjakokirjassa mainitulla henkilöllä omistusoikeus ajoneuvoon. Tämä koskee myös oikeutta ajoneuvon romutukseen. Romutuksessa on tällöin esitettävä jakokirja sekä autoa romutukseen tuovan henkilön henkilötodistus.

Mikäli jakoa ei ole suoritettu, kuka tahansa perikunnasta voi hoitaa auton kierrätykseen. Hän ottaa samalla vastuun, että kaikkien tahto toteutuu. Mukaan on hyvä ottaa perukirjasta kopio siitä sivusta, jossa on kerrottu perikunnan jäsenet sekä siitä sivusta, jossa on mainittu ko. kulkuneuvo (mikäli ajoneuvo on mainittu perukirjassa).

Voi jättää. Siitä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

Vastaanottopaikka voi veloittaa jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset.

Suomen Autokierrätys ei välitä purkuosia, mutta useimmat Autokierrätyksen vastaanottopisteet irrottavat autoista myös varaosia uudelleen käytettäväksi. Käytettyjä varaosia kannattaa etsiä osoitteista www.varaosahaku.fi ja www.autopurkaamot.com tai ottamalla yhteyttä suoraan purkamoon.

Sähköauton ajovoima-akulla tarkoitetaan henkilö-, paketti-, kuorma- tai linja-autoissa käytettävää sähkö- tai hybridiauton liikuttamiseen tarvittavaa energiavarastoa. Ajovoima-akkuihin kuuluvat myös käyttövoima-akut, jotka ovat sähköautoissa käytettäviä sähkö- tai hybridiauton apulaitteiden käyttämiseen tarvittavia energiavarastoja. Ajovoima-akuilla ei tarkoiteta tavanomaisia ns. käynnistysakkuina käytettäviä lyijyakkuja.