Suomen Autokierrätys Logo
Hae

Ohjeet kunnille

Kunnan velvollisuudet

Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos auto on hylätty, eikä romun haltija itse toimita ajoneuvoa asianmukaisesti romutettavaksi. Kunta voi siirtää ajoneuvon myös yksityiseltä alueelta, mikäli alueen haltija perustellusti kuntaa pyytää auton siirtämään. Kunnat voivat halutessaan periä auton omistajalta maksun.

Kunta on velvollinen säilyttämään autoja 30 päivää. Mikäli omistaja ei tämän ajan kuluessa ilmaannu, auto voidaan toimittaa romutettavaksi.

Katso myös: Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Ulkomaille rekisteröidyn auton romuttaminen Suomessa

Myös ulkomaille rekisteröity auto voidaan siirtää kunnan haltuun ja ulkomaille rekisteröidyn auton voi romuttaa Suomessa. Myös ulkomaille rekisteröidystä autosta saa romutustodistuksen. Auto ei kuitenkaan poistu ulkomaan rekisteristä, vaan auton omistaja joutuu hoitamaan rekisteristä poiston itse.